Beskärning

Tycker du ditt träd är för stort? Hänger grenarna över taket eller skulle du vilja ha mer ljusinsläpp? En beskärning är då något vi rekommenderar. På ett sätt som inte skadar trädet kommer vi att göra det enligt dina önskemål.Vi  har lång erfarenhet av alla typer av trädbeskärning och vi arbetar mot både privatpersoner, samfälligheter, företag och offentliga verksamheter.

Syftet är att skapa funktionella, stabila och estetiska träd. Beskärningen är en del av trädvården och vi utför arbetet efter trädet och trädägaren. 

Hamling

Hamling är en metod vi ofta tillämpar när kunden vill behålla trädet men samtidigt frigöra soltäckt markyta, Och kan används som en säkerhetsbeskärning om man vill spara på trädet.

En annan aspekt är att det blir en mycket ljusare miljö i och omkring trädet, eftersom det inte finns en stor krona som skuggar, vilket gynnar vissa arter. Hamlade träd tar också mindre plats och skuggar inte andra träd. Att hamla ett träd kan vara ett alternativ till avverkning om man vill värna någon annan vegetation i trädets närhet, såsom ett fruktträd. I alléer eller parker kan hamling vara ett alternativ till avverkning av träd – trädet har inga stora grenar som kan ramla ner och åsamka skada.

Säkerhetsbeskäring

Säkerhetsbeskärning är precis som det låter, beskärning av trädet som man gör när det bedöms vara en säkerhetsrisk för omkringliggande bebyggelse eller människor. Detta innebär ofta att vi tar bort döda grenar.