Bortforsling av träd i samband med din trädfällning kan du anlita oss på Orava mark & trädvård även till det. Vi är det enda fullservice företaget inom vår bransch som utför alla tjänster (trädfällning, beskärning, stubbfräsning och bortforsling). Med hjälp av både stora och små maskiner hjälper vi dig gärna med bortforsling av träd och grenar med strävan att åstadkomma minsta möjliga åverkan på din trädgård. Och trots att vi är vana slutar vi aldrig att förvånas över vilken mängd grenar det blir av ett träd när det ligger på marken. Även från ett litet träd.