Trädfällning – Ta ner ett träd kan behövas göras på olika sätt beroende på omgivningen samt trädets skick. 

Om trädet inte kan markfällas så kan vi ta ner det i sektioner för att förhindra skador på omkringliggande byggnader .Vi tummar aldrig på säkerheten, kvaliteten eller servicen.